Open post

Çatı Restorasyon Hizmetlerimiz

İnşaat projeleri her zaman sıfırdan kurgulanmaz. Kimi durumlarda var olan bir yapının onarılması, yenileme çalışmalarının yapılması ve fiziki olarak güçlendirilmesi icap edebilir. Daha da önemlisi estetik kaygıları göz önünde bulundurmak şartıyla özgün görüntüsüne kavuşturulabilir. Bu noktada oldukça hassas bir proje sürecini zorunlu kılan restorasyon çalışmalarından söz edebiliriz. Restorasyonu bu anlamda tadilat ya da tamiratla...

WhatsApp chat